HSB bostadsrättsförening City i Täby

Stockholms län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Täby och HSB bostadsrättsförening City i Täby är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många verksamheter där och HSB bostadsrättsförening City i Täby är ett av dem. Statusen för HSB bostadsrättsförening City i Täby är att Bolaget är aktivt.

HSB bostadsrättsförening City i Täby är ett Bostadsrättsförening och skapades 1952-11-15. Det finns flera olika verksamheter i Stockholms län som är ett stort län. Täby där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som HSB bostadsrättsförening City i Täby ska trivas.

HSB bostadsrättsförening City i Täby är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Täby så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB bostadsrättsförening City i Täby är momsregistrerat och det har de varit sedan 1997-01-01.

Idag är HSB bostadsrättsförening City i Täby och det finns flera verksamheter som är det idag i Täby.

Vill man komma i kontakt med HSB bostadsrättsförening City i Täby så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 08-6388022.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Eklöf, Björn Carl-Axel -Flisberg, Gerty Lillemor -Forslund, Ylva Elisabeth -Otto, Gösta Siegfried.

De som är på något sätt har med HSB bostadsrättsförening City i Täby är Eklöf, Björn Carl-Axel som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Flisberg, Gerty Lillemor som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Forslund, Ylva Elisabeth som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Jansson, Anders Nils Erik som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Kockum, Agneta Elisabet som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundqvist, Peter Arne som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamotNorström, Gustaf Per Christoffer som är född 1983 och har titeln Ordinarie ledamot, Otto, Gösta Siegfried som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Anders Henry som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamotGustafsson, Leif Erik som är född 1942 och har titeln Suppleant.

HSB bostadsrättsförening City i Täby har 716000-0134 som sitt organisationsnummer.